CLÀUSULA DE FORMULARI DE DEVOLUCIONS

2.4 Clàusula de consentiment formulari Web – DEVOLUCIONES -

Textos Legals Versió 1 10-2017

 

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer:

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals de la “l'Agència Andorrana de Protecció de Dades”, del que és responsable de ESTATIC, S.L.U., [d’ara endavant ESTATIC STORE], amb domicili social al C/ Ciutat de Valls, Nº29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA, NRT L-712451-P, amb el Registre de Comerç número 927338T, E-mail estaticstore@estaticstore.com, amb la finalitat de recaptar les dades necessàries per iniciar el procés de devolucions, així com l’enviament d'informació periòdica de les nostres ofertes de productes, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça estaticstore@estaticstore.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

ESTATIC STORE es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Ciutat de Valls, Nº29 – Local 1 – AD500 ANDORRA LA VELLA, o bé a través del correu electrònic a estaticstore@estaticstore.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


 

2019 Estatic Store - All rights reserved Powered by Bitanube